Onze dank gaat uit naar de onderstaande bedrijven. Zij hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan ons team. Dank!

Daarnaast ook dank aan de brouwerijen die meewerken met onze bierpakketten aktie.

U kunt ook doneren via de website van de Roparun of rechtstreeks via Team065.
Ons bankrekeningnummer is IBAN: NL49RABO0162490372 ten name van Stichting Team 65.

Wanneer een factuur gewenst is, dan kan dat via onze penningmeester, info[at]team065.nl.